Pressit med organisationsnummer 670719xxxx (nedan kallat "Pressit.se" eller "vi") visar stor hänsyn för din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Nedan följer information om hur dina uppgifter på Pressit.se behandlas och till vilka ändamål dem ligger lagrade i vårt system samt din lagliga rätt.

För att kunna erbjuda dig som kund en smidig tjänst med erbjudande som är väl anpassat med attraktivt för dig så arbetar vi med dina personuppgifter.

Som personuppgifter räknas t.ex ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, personummer, användar-id, namn och ålder på husdjur och annan information som har delgetts oss.
Denna information kan delges oss genom kontakt med kundservice (per e-post, chatt eller telefon) eller när du gör en beställning på Pressit.se.
Vi får också personuppgifter till oss genom tredjepart om det görs en upplysning inför ett kreditköp.
Samt genom användning av cookies på Pressit.se
Behandlingen av dina personuppgifter måste alltid ha en rättslig grund, det vill säga behandlingen måste vara nödvändig för att utföra våra förpliktelser mot dig som kund som t.ex. att skicka din beställning till önskad adress eller utskick av nyhetsbrev.
Behandling av dina personuppgifter får också göras genom ditt samtycke som, du äger alltid rätten att återkalla samtycket.
Dina sparade personuppgifter ligger bara lagrade så länge som de behövs. Som standard tas personuppgifter bort som senast efter 24 månader sedan dem registrerats i vårt system.
Dina personuppgifter används av oss för att exempelvis:
-Hantera dina beställningar
-Fakturera
-Ta kreditupplysning
-Identifiera felaktigheter i beställningar
-Marknadsföring genom e-post, sms, telefon och brev
-Garanti- och Reklamationsärende
-För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller föreskrift
Vi sparar dina personuppgifter som längst i 24 månader i direktmarknadsföringsändamål och i ändamål att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Chatthistorik sparas som längst i 60 dagar.

Våra leverantörer och partners behöver viss information om dina personuppgifter för att vi ska kunna slutföra vår tjänst till dig. Det gäller framför allt när produkter skickas direkt från leverantören till dig eller att betalning sker via en partner där information blir nödvändig att tillhandahålla.
Våra leverantörer och partners får inte använda din personliga information på annat sätt än det som vi har angett till dem.
Nedan listar vi dina rättigheter till kontroll över dina personuppgifter hos oss på Pressit.se. Vi kommer skyndssamt  och utan onödigt dröjsmål följa upp och sedan utföra dina önskemål om det finns grund för din begäran.
-Du har rätt till att begära ut om vi behandlar uppgifter om dig och om hur dem behandlas, du har rätt till att få en kopia av dina personuppgifter som vi då behandlar.
-Om några av dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa tillrättade eller tillagda. Detta meddelas då också till eventuellt berörda leverantörer och samarbetspartners. Dessa leverantörer och partners får du då också på begäran information om av vilka som mottagit dina tillrättade eller tillagda uppgifter.
-Du kan när som helst begära att dina personuppgifter hos Pressit.se raderas om de inte längre behövs för det ändamål som de först samlades in för.
Undantagsvis kan vi inte radera uppgifterna om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifter.
Vi kommer också till eventuella samarbetspartners och leverantörer meddela dem att i sina register genomföra radering.
-Du kan när som helst göra invändningar och avsluta hur dina uppgifter används av oss i direktmarknadsföring.
-Begära begränsad behandling av dina personuppgifter.

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” i fältet längst ned på vår sida då har du accepterat ovanstående behandling av dina personuppgifter och användandet av cookies.
Om du väljer att inte acceptera ovanstående men ändå fortsätter att surfa vidare på Pressit.se utan att klicka på knappen ”Jag accepterar” så görs det på eget ansvar med vetskapen att cookies ändå kan komma att lagras hos dig samt att utelämnandet av personuppgifter kan komma att lagras hos oss.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:
Mejl: info@pressit.se
Pressit - Eget Tryck - T -shirt, Tavlor och Tröjor